ŚRODKI SMARNE SHELL DO UKŁADÓW NAPĘDOWYCH: DŁUŻSZY CZAS PRACY, KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

Sukces, a w szczególności nieprzerwana, dynamiczna działalność firmy budowlanej w dużej mierze zależy od tego, czy pojazdy pracują wydajnie i…

Sukces, a w szczególności nieprzerwana, dynamiczna działalność firmy budowlanej w dużej mierze zależy od tego, czy pojazdy pracują wydajnie i niezawodnie.

Mimo to niemal połowa (43%) przedsiębiorstw budowlanych przyznaje, że często doświadcza awarii spowodowanych nieskutecznym smarowaniem. Aż 72% respondentów uważa, że ich zespoły odpowiedzialne za utrzymanie ruchu potrzebują dodatkowych szkoleń.

Dlatego oferujemy środki smarne Shell do układów napędowych. Rekomendujemy  uproszczoną  gamę wysokowydajnych środków smarnych oraz usługi Shell Lubricants,  które razem stanowią wartość dodaną dla Twojego biznesu. Dzięki wsparciu ekspertów Shell możesz zwiększyć wydajność i produktywność maszyn, a co za tym idzie osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Nowoczesne środki smarne oraz usługi wspierające prowadzenie efektywnej gospodarki smarnej, mimo, że stanowią zaledwie niewielki procent kosztów operacyjnych, mogą znacząco poprawić rentowność biznesu.

2nd October 2020