Onderhoud doet ertoe

vendor-logo

De vraag naar gasmotoren neemt in Europa momenteel een enorme vlucht. Dat komt enerzijds door de toename van duurzame energiebronnen…

netherlands shell mysella
An image of Mysella Netherlands, Whitepapers, Onderhoud doet ertoe

De vraag naar gasmotoren neemt in Europa momenteel een enorme vlucht. Dat komt enerzijds door de toename van duurzame energiebronnen – en daardoor de behoefte aan back-upvoorzieningen – en anderzijds door de trend naar gedecentraliseerde stroomopwekking.

Stationaire gasmotoren beginnen een steeds grotere rol te spelen in de Europese stroomvoorziening. Daarom wordt er steeds meer van de motoren gevraagd. Dat betekent dat ze doorontwikkeld moeten worden voor maximale prestatie en efficiency.

Een essentieel aspect daarin is de keuze voor de juiste motorolie. Ons onderzoek wijst uit dat bijna 1 op de 5 Europese energiebedrijven te maken heeft met downtime ten gevolge van ineffectieve smering, en dat 60% zich niet realiseert dat de juiste smering de onderhoudskosten verlaagt. Het is tijd dat onderhoud prioriteit krijgt.

30th January 2020