DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS – Top Business Tech

DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS

, Whitepapers, DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS
, Whitepapers, DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS

Moderne industriële en mobiele vloeistofmotoren worden steeds kleiner en lichter en werken met hogere druk voor een hoger rendement. Dat betekent vaak dat ze ook een kleiner reservoir voor de hydraulische vloeistof hebben. Een nadeel daarvan is dat ze gevoeliger zijn voor een laag lucht afscheidend vermogen.

Een laag lucht afscheidend vermogen van de vloeistof vermindert het rendement en de responsiviteit en zorgt ervoor dat hydraulische systemen meer geluid maken. Imploderende luchtbellen aan de hogedrukzijde kunnen ook leiden tot erosie, die weer kan resulteren in het stilvallen van de pomp en onvoorziene downtime.

Lees hoe hoogwaardige GTL-oliën zoals Shell Tellus S4 VE snellere luchtafscheiding realiseren, met tot 8% rendement en een ervaren geluidsreductie van 50%
.

Author

  • , Whitepapers, DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS

    With 5 years’ experience in marketing, Bekki has knowledge in both B2B and B2C marketing. Bekki has worked with a wide range of brands, including local and national organisations.