DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS

vendor-logo

Moderne industriële en mobiele vloeistofmotoren worden steeds kleiner en lichter en werken met hogere druk voor een hoger rendement. Dat…

An image of , Whitepapers, DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS
An image of , Whitepapers, DE VOORDELEN VAN OLIE OP GTL-BASIS

Moderne industriële en mobiele vloeistofmotoren worden steeds kleiner en lichter en werken met hogere druk voor een hoger rendement. Dat betekent vaak dat ze ook een kleiner reservoir voor de hydraulische vloeistof hebben. Een nadeel daarvan is dat ze gevoeliger zijn voor een laag lucht afscheidend vermogen.

Een laag lucht afscheidend vermogen van de vloeistof vermindert het rendement en de responsiviteit en zorgt ervoor dat hydraulische systemen meer geluid maken. Imploderende luchtbellen aan de hogedrukzijde kunnen ook leiden tot erosie, die weer kan resulteren in het stilvallen van de pomp en onvoorziene downtime.

Lees hoe hoogwaardige GTL-oliën zoals Shell Tellus S4 VE snellere luchtafscheiding realiseren, met tot 8% rendement en een ervaren geluidsreductie van 50%
.

27th February 2020